Våra etiska riktlinjer

Alla våra lokalkontor arbetar aktivt med att ta socialt ansvar. Det gör vi genom att visa respekt för våra medarbetare och kunder. Vi tar även ansvar genom att ha individuella rättigheter i åtanke när vi arbetar och genom att säkerställa att alla våra anställda upprätthåller vår standard. Integritet, hederlighet och transparens är något vi tar på stort allvar.

VINCI Groups riktlinjer som bygger på företagsetik

För att ligga i framkant vad avser nationella och internationella standarder, agerar VINCI Energies i enlighet med VINCI-gruppens riktlinjer, vilket även inkluderar etik- och uppförandekoden. Våra riktlinjer vägleder alla lokalkontor samt anställdas uppförande, i alla länder. Den stöds av en uppförandekod mot korruption som efterföljs på alla nivåer i företaget. 

Dessutom anger VINCIs manifest åtta breda principer som styr VINCIS hållbara utvecklingsåtaganden gentemot våra intressenter.

Riskkartläggning för varje företagssenhet

Företagsetik är en av hörnstenarna i vår ledningsmodell och vår entreprenöriella strategi. Etik är en integrerad del av alla våra processer och inkluderar allt från riskkartläggning till tredjepartsbedömningar. Dessutom inkluderas riktlinjer för offertgranskning, förvärvsrevisioner och interna whistleblowing-system. Utöver detta genomförs en årlig internrevision för att granska och bedöma. Företagsetik omfattas också av en särskild ledarutbildningsmodul utformad för ledare och enhetschefer.

ComEth-appen

ComEth-appen hjälper VINCI Energies ledning att få översikt över utförande och acceptans av etik- och uppförandekoden samt anti-korruptionskoden. Det hjälper oss också att spåra utvecklingen av VINCIS utbildningsmodul mot korruption som finns tillgänglig på åtta språk.

Våra referensdokument

Med flera tusen nya rekryteringar varje år är det viktigt att vi formellt beskriver våra etiska principer. Det är huvudsyftet med följande dokument.