Infrastruktur

VINCI Energies verkar inom transport- och energiinfrastruktur. Vi sköter allt från design till drift.

Omexom och Eitech är VINCI Energies varumärken som främst arbetar med energiinfrastruktur.

Eitech och Omexom hjälper elproducenter, överförings- och distributionssystemsoperatörer samt lokala och regionala myndigheter med energiomställning. Vårt mål är att främja tillgången till el, säkerställa säker försörjning och utveckla hållbar energi.

Våra olika affärsenheter inom detta område erbjuder innovativa lösningar för förnybar energi, urbana naturgasnätverk, ellagring, koldioxidsnål mobilitet samt förvaltning av energi- och transportinfrastruktur.

Den pågående energiomställningen gör att andelen fossila bränslen minskar och att förnybara källor blir allt mer vanliga. Våra kunder anlitar oss för att vi är experter på att t ex anpassa nätverk genom att koppla samman de olika källorna och göra det möjligt för nätverken att hitta en bra balans.

Arbeta med oss

Hjälp oss att åstadkomma en världsomfattande energiomställning.

Genom att arbeta på ett av våra kontor som ägnar sig åt energi, transport eller regional infrastruktur, så kommer du att hjälpa till att utveckla förnybar energi. Du kommer även att främja tillgången till energi och säkerställa en säkrare energiförsörjning.

Jobb hos Omexom i Sverige
Arbeta med oss

Hjälp oss att åstadkomma en världsomfattande energiomställning.

Genom att arbeta på ett av våra kontor som ägnar sig åt energi, transport eller regional infrastruktur, så kommer du att hjälpa till att utveckla förnybar energi. Du kommer även att främja tillgången till energi och säkerställa en säkrare energiförsörjning.

Jobb hos Eitech i Sverige