Vi tror på det eviga lärandet

Vi vill att alla våra företagsenheter ska uppmuntra medarbetare till att utveckla nya färdigheter och tillämpa dem i sitt dagliga arbete.

Nyckeltal

  • 83800
    ANSTÄLLDA INOM HELA VINCI ENERGIES UNDER 2020
  • 12000
    NYANSTÄLLNINGAR INOM VINCI ENERGIES GLOBALT UNDER 2020
  • 3300
    ARBETSSTUDERANDE & TRAINEES

VINCI Energies Academy

VINCI Energies Academy skapades för att sprida kunskap och färdigheter till våra anställda genom utbildningar. Dessa utbildningar hjälper även till att sprida VINCI Energies värderingar. Totalt finns det 120 skräddarsydda utbildningar som går igenom hur våra företagsenheter styrs och hur de fungerar. Kurserna kan tas på plats eller online.

Dessa kurser drivs av externa och interna experter med lång erfarenhet av sina specialistområden. Detta garanterar innovativ undervisning och ett konkret förhållningssätt till utbildningen..

VINCI Energies Academy-nätverket finns i hela världen inkl. Sverige.

Våra varumärkesledda institut

Vid sidan av vårt akademinätverk driver våra specialiserade varumärkesledda institut utbildningar inom vår expertis och våra affärsområden.

Omexom-Institutet

Omexom-institutet har skapat ubildningar inom energisektorn. Kurserna täcker ämnen som trafikljusunderhåll, offentlig belysning, säkerhet på elstationer, självförsörjning och luftledningsinspektion. Dessutom hjälper en onlineplattform var och en av våra anställda att förstå de nya utmaningarna inom energiomställningen.

 

Building Solutions-institutet

Detta institut finns till för de anställda som arbetar inom anläggningsförvaltning. Det hjälper våra anställda att bl. a stärka sin operativa förmåga och digitala färdigheter. Via kurserna lär de sig även om specifika roller såsom hotelltjänstemän och platschefer. Dessutom lär kurserna våra anställda om trendspaningar inom sina sektorer samt hur man gör för öka sin höga kompetensnivå.

Under 2020 invigde Axians ett nytt ingenjörscenter i Portugal. Där tillhandahålls tjänster inom områdena cybersäkerhet, molntjänster, dataanalys och förstärkt verklighet.

Arbets- och studieprogram, lärlingsutbildningar och praktik

Många av våra affärssenheter har stort engagemang i ungas professionella utveckling och integration in i arbetslivet. Lärlings- och arbetsprogram utbildar ungdomar inom våra verksamhetsgrenar, metoder och expertis. Den ger oss även en chans att fundera på långsiktiga samarbeten.
I Sverige har VINCI Energies-nätverket ett partnerskap med organisationen Unga Innovatörer och vi genomför regelbundna workshops och besök i vårt innovationscenter, The Hive

Många av våra projektledare, företagsenhetschefer och direktörer har gjort karriär inom företaget, både i sitt ursprungsland såväl som i nya länder.

Samarbeten med skolor

I Sverige har VINCI Energies en ambition att knyta närmare samarbeten med universitet inom våra kompetensområden. Med start 2022 kommer vi att påbörja detta arbete.

Arbeta med oss

Vi lever våra värderingar

Alla som börjar arbeta inom VINCI Energies nätverk av affärsenheter och varumärken kommer snabbt förstå att vi lever som vi lär. Våra värderingar genomsyrar hela vår affärsverksamhet, våra projekt och vår ledarskapsmodell.

Se våra lediga tjänster i Sverige