Våra Värderingar

Autonomi, Ansvar, Entreprenörskap, Tillit och Solidaritet. Dessa fem värderingar utgör katalysatorn som skapar framgång hos oss. De möjliggör din energi att bli allas vår gemensamma framgång. Det är därför vi lägger så mycket fokus på just din energi. Hos oss jobbar du om vill växa som person, som proffs och som del av ett team.

Tillit

Vi väljer att arbeta i förtroende för varandra. Tillit är något som ges, förtjänas, belönas och gör det möjligt för människor att arbeta tillsammans i vetskapen om att de kan räkna med varandra.

Autonomi

Vi låter våra talanger styra sin energi själva. Hos oss har du frihet att ta egna initiativ och skapa egna strategier tillsammans med ditt team. Det gör oss snabbare och mer kreativa.

Entrepenörsanda

Vi drivs av våra anställdas förmåga att ta initiativ, utvärdera risker och söka framgång. Det är gnistorna i varje individs entreprenörskap som tänder elden i organisationen.

Ansvar

Alla medarbetare är ansvariga för sina projekt, aktiviteter och uppgifter. Oavsett vilken position du har så är det detta ansvar som bygger din och dina kollegors framgång.

Solidaritet

Vi är en organisation byggd av människor. Men också en organisation som vill bygga människor. Kunskap, aktiviteter, kapital och energi delas mellan oss. Det gör att vi blir starkare tillsammans än vad vi någonsin skulle kunna vara på egen hand

Arbeta med oss

Vi lever våra värderingar

Alla som börjar arbeta inom VINCI Energies nätverk av affärsenheter och varumärken kommer snabbt förstå att vi lever som vi lär. Våra värderingar genomsyrar hela vår affärsverksamhet, våra projekt och vår ledarskapsmodell.

Se våra lediga tjänster i Sverige