Vi brinner för energiomställning och digital utveckling

Här på VINCI Energies skapar vi skräddarsydda lösningar och tjänster med en gemensam nämnare; alla våra tjänster accelererar energitransformation eller digital utveckling.

Våra nyckeltal i Sverige

  • 5,4
    MILJARDER SEK I INTÄKTER
  • 2600
    ANSTÄLLDA I SVERIGE
  • 78
    AFFÄRSENHETER I SVERIGE


Se filmen med en kort resume av VINCI Energies historia och framtid här i Sverige. Vi är stolta att den här filmen vann “Platinum Award” i kommunikationstävlingen Marcom Awards med över 6000 bidrag från 41 länder.
I filmen följer vi en musiker som besöker våra verksamheter och samtidigt komponerar en symfoni.


VINCI Energies affärsmodell

VINCI Energies bygger på en starkt decentraliserad organisationsstruktur. Detta gäller för alla våra 78 företagsenheter i Sverige (1800 globalt). Var och en specialiserar sig på ett specifikt affärsområde.
Tillsammans bildar våra olika varumärken ett nätverk med ett antal expertområden som nyttjas inom varje projekt som vi utför. I Sverige har vårt nätverk ett samarbetsbaserat arbetssätt, vilket är en viktig del av vår förmåga att skapa ett högt uppfattat värde till våra kunder.

Våra lokala och globala varumärken i Sverige

För att främja våra tjänster och vår expertis har VINCI Energies skapat fyra internationella varumärken med fokus på fyra olika affärsområden. Omexom arbetar med infrastruktur, Actemium arbetar med industrin, Axians arbetar med IT / Telekom, och Building Solutions skapar bygglösningar.
Tillsammans med våra lokala varumärken; Eitech, Emil Lundgren, El-trion, INAC och Fiber & Elkraft skapar vi ett start nätverk för att kunna utveckla innovationer och miljötjänster.

Värderingar och åtaganden

Våra fem värderingar – entreprenörskap, ansvar, tillit, autonomi och solidaritet – tillämpas på ett kollektivt och proaktivt sätt och skapar socialt ansvar inom företaget. Tillvägagångssättet bygger på fyra åtaganden: hälsa och säkerhet för våra anställda, etiskt hållbara projekt, minskad miljöpåverkan samt arbete för att göra gott i vårt samhälle
Läs mer om våra värderingar här

En historia som sträcker sig över tvåhundra år tillbaka i tiden

VINCI Energies historia tog sin början för över 200 år sedan. Genom åren har vi vuxit genom att förvärva andra företag och på så sätt blivit en stor aktör inom energiomställningen och den digitala transformationen.

Styrkan i att tillhöra VINCI Group

VINCI Group är en global ledare inom energiomställning, långa kontrakt och entreprenad. Vi har över 220 000 anställda i nästan 120 länder. VINCI designar, finansierar, bygger och förvaltar infrastruktur och anläggningar  –  som i sin tur förbättrar det dagliga livet och rörligheten för vår planets invånare. Vår koncern tror på allsidiga prestationer som går utöver ekonomiska och finansiella resultat. Vi har därför valt att verka på ett miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt.
Våra projekt ligger i allmänhetens intresse och därför anser VINCI att det är viktigt att nå ut till alla intressenter och föra en dialog med dem. VINCIs mål är att skapa långsiktigt värde för våra kunder, aktieägare, anställda och partners  – och för samhället i stort.

VINCI Energies stod för över en fjärdedel av VINCI Groups verksamhet år 2020 (31 % av intäkterna).