Säkerhet

Safety Excellence är vårt initiativ för att främja medarbetarnas säkerhetsbeteende samt bygga en stark kultur när det gäller riskförebyggande och hälsa. Det här genomsyrar hela vår verksamhet.

Vi bygger en kultur för att utveckla och främja ett säkert beteende och fokusera på målet noll olyckor. Våra medarbetare ska vara medvetna om riskerna, undvika skador och engagera sig tillsammans med sina kollegor och chefer för att förebygga olyckor. Vägen till att nå vårt mål går genom att kunskap, att medvetandegöra och utbildning.

Arbetsmiljö

I varje projekt utarbetas en arbetmiljöplan för att förebygga allvarliga olyckor och säkerställa goda arbetsmiljöförhållanden.

Vi identifierar potentiella risker och belyser eventuella åtgärder inför projektstart, allt för att minimera risken för olyckor och ohälsa under projektets genomförande.

Se – varna – dela

Olyckor, allvarliga incidenter och ohälsa utreds och resulterar i lärdomar och reflektion över vad som kan göras bättre.  Det finns inget viktigare än att våra medarbetare mår bra och kommer hem säkert efter varje arbetsdag.

Safety Week

VINCI Energies arrangerar varje år en global säkerhetsvecka – Safety week. Under den här veckan sätter vi extra fokus på säkerhetsarbetet. Alla andra 358 dagar på året är naturligtvis lika viktiga när det gäller säkerhetsarbetet.