Building Solutions

För att göra byggnader smartare och mer hållbara har vi skapat lösningar som är både energisnåla och tekniskt nyanserade.

Vårt affärsområde, Building Solutions, ägnar sig åt anläggningsförvaltning med projekt som utförs under lokala varumärken. Vi kallar dessa typer av projekt för Building Solutions.

Building Solutions-nätverket är igång under hela projektets livscykel. Nätverket kombinerar ingenjörskonst och multitekniskt byggnadsunderhåll samt slutanvändartjänster som en del av anläggningsförvaltningen. Företagssenheterna levererar i sin tur design, installation, drift och renoveringstjänster för alla typer av byggnader. Målet är att skapa byggnader som är mer hållbara, effektiva, bekväma, säkra och skalbara.


Building Solutions erbjuder alla typer av tjänster, system och utrustning för att skapa en funktionell och smart byggnad: el, klimatkontroll, ventilation, värme, VVS, brandsäkerhet, videoövervakning, passerkontroll och teknisk övervakning. Drift och underhåll säkerställer långsiktig prestanda och optimerar byggnadens livscykel. Det gör vi med hjälp av kontinuerligt underhåll, energieffektivitet, multi-site hypervision, IoT, uppkopplade byggnader och mer.

Byggnadskonstruktion och teknik

VINCI Energies lokala varumärken är engagerade i både byggnadskonstruktion och renoveringsprojekt. Vi är med och designar och installerar system som gör byggnaderna smarta, hållbara och effektiva.

Dessa affärssenheter är med och skapar byggnader genom att tillhandahålla ventilation, vatten, värme, kyla, energi och information.

Tekniskt underhåll & Facility Management

Här på VINCI Energies utnyttjar vi vår omfattande expertis för att långsiktigt stödja byggnation.. Det gör vi genom att skapa skräddarsydda tjänster åt alla våra kunder. 

Våra lösningar är en kombination av tjänster, multitekniskt underhåll samt driftunderhåll. Som alltid tar vi hänsyn till varje enskild byggnad, hyresgäster och miljön.

Arbeta med oss

Hjälp oss att skapa smarta lösningar

Var med och skapa smartare byggnader genom att tillhandahålla ventilation, vatten, värme, kyla, energi och information.

Se våra lediga tjänster i Sverige