Mångfald och Integration

I VINCI-gruppen följer alla dotterbolag, inklusive VINCI Energies, en proaktiv jämställdhetsstrategi. Den syftar till att bekämpa alla former av diskriminering och främja inkludering. Det gör vi genom att behandla alla lika och fördomsfritt oberoende av kön, etnicitet och funktionshinder.

Att utveckla mångfald

Vår företagskultur bygger på att föra samman människor med olika bakgrunder och erfarenheter. Vi motsätter oss all form av diskriminering vid rekrytering, på jobbet och i våra anställdas karriärutveckling. Vi utbildar alla våra chefer i enlighet med detta och förmedlar även våra värderingar till våra leverantörer och underleverantörer.

Andelen kvinnor i vår personalstyrka är fortfarande låg. Vi vill dock ändra på dessa siffror och har under 2021/2022 startat vårt arbete för ökad mångfald inom VINCI Energies verksamheter i Sverige. Glädjande är att vissa verksamheter idag har kommit längre än andra, t ex Axians AB som har 50/50 fördelning av kvinnor och män i sin svenska ledningsgrupp.

Integrering av personer med funktionsnedsättningar

Ett antal åtgärder har vidtagits för att främja sysselsättningen bland anställda med funktionshinder. VI har bland annat omklassificerat tjänster för anställda med funktionshinder, rekryterat personer med funktionsnedsättning samt arbetat med företag som till största delen sysselsätter personer med funktionsnedsättning.

JOBB

Lediga jobb inom VINCI Energies-nätverket i Sverige

Arbeta med oss