Miljö och hållbarhet

Tills 2030 ska vi minska våra CO₂-utsläpp med 40%. 2050 ska vi vara ett helt koldioxidneutralt företag. Som ett tjänsteföretag innebär det här att vi även kommer hjälpa våra kunder i deras ambitioner att minska sina egna koldioxidavtryck.

Mot en hållbar värld

Världen utvecklas varje dag. VINCI Energies genomför många projekt som bidrar till att förbättra vardagen, men också till att forma morgondagens värld. Det gör vi genom att följa en detaljerad handlingsplan och genom att granskas av Green IT.

För att driva utvecklingen mot mer klimatsmarta tjänster har vi skapat vår innovationshub, The Hive.

The Hive en fysisk plats i Stockholm där vi visar våra miljöinnovationer. Men det är även en mobil utställning, en digital idéhub där alla anställdas idéer tas omhand, samt en process för att förvandla idéer till hållbara projekt som kan skapa verklig förändring.
Genom arbetet i The Hive är vårt mål att – tillsammans med våra kunder&partners – hitta lösningar som sänker vår gemensamma klimatpåverkan.

Under 2020 antogs inom VINCI-koncernen en ny färdplan inom miljöområdet

Inför år 2020 sammankallade VINCI-gruppen alla affärsdivisioner för att definiera en ambitiös miljöstrategi. Planeringen ägnades åt att identifiera åtgärder som sannolikt skulle kunna förbättra koncernens miljöarbete.
Målet är främst att uppnå en 40% minskning av hela gruppens koldioxidutsläpp fram till år 2030. Med 220 000 anställda på 270 000 olika projektplatser över hela vår planet, är vi övertygade om att våra mål kan skapa verklig skillnad. 

Mål:

  • Minska utsläpp av CO₂ med 40% till 2030
  • Klimatneutralt tills 2050
  • Minskning av växthusgasutsläpp
  • Arbeta med cirkulär ekonomi och bevara naturliga miljöer
  • Utveckla ledarskapet inom miljö

Ett viktigt inspel i vårt arbete är vår åliga Environment Day med fokus på att motverka klimatförändringarna. Gruppen har även instiftat ett internt miljöpris – Environment Award för att belysa innovationer med fokus på miljöförbättringar.

För att mäta vår klimatpåverkan rapporterar alla affärsenheter resultaten av arbetet inom hållbarhetsområdet. Rapporterna sker kontinuerligt och utfallet blir grunden i VINCI-koncernens Sustainability Report. Läs mer