Vision och värderingar

Våra värderingar

Vår värdegrund är vårt gemensamma förhållningssätt och ger oss vägledning i vår vardag. Värdegrunden förtydligas i våra fem värdeord:

  • Ansvar
  • Autonomi
  • Tillit
  • Entreprenörskap
  • Solidaritet

Det är respekten för dessa värderingar som säkerställer VINCI Energies fortlevnad, bortom rent ekonomiska hänsynstagande. Genom att män och kvinnor i gruppens affärsenheter handlar enligt våra värderingar så bidrar de till VINCI Energies servicekultur och affärsmodell. De är också en inspiration för gruppens policy för socialt och miljömässigt ansvar.

Att börja arbeta på VINCI Energies innebär att bidra till våra resultat vilket förbättrar vardagen genom att förbereda för framtiden.

ANSVAR

Ansvarstagande på samtliga nivåer

Alla medarbetare är ansvariga för sina projekt, aktiviteter och uppgifter. Oavsett vilken position du har så är det detta ansvar som bygger din och dina kollegors framgång.

AUTONOMI

Frihet att ta egna initiativ

Vi låter våra talanger styra sin energi själva. Hos oss har du frihet att ta egna initiativ och skapa egna strategier tillsammans med sitt team. Det gör oss snabbare och mer kreativa.

TILLIT

Vi räknar med varandra

Vi väljer att arbeta i förtroende för varandra. Tillit är något som ges, förtjänas, belönas och gör det möjligt för människor att arbeta tillsammans i vetskapen om att de kan räkna med varandra.

ENTREPRENÖRSKAP

Vi drivs av våra anställda

Vi drivs av våra anställdas förmåga att ta initiativ, utvärdera risker och söka framgång. Det är gnistorna i varje individs entreprenörskap som tänder elden i organisationen.

SOLIDARITET

Kunskap, aktiviteter och resurser delas inom gruppen

Vi är en organisation byggd av människor. Men också en organisation som vill bygga människor. Kunskap, aktiviteter, kapital och energi delas mellan oss. Det gör att vi blir starkare tillsammans än vad vi någonsin skulle kunna vara på egen hand.