Actemium

Actemium är aktiv i övergången till den smarta industrin och är VINCI Energies varumärke inom industriella processer. Actemium designar, implementerar och underhåller sina kunders produktionsutrustning med målet att ständingt förbättra sin prestation.

actemium-industry

Actemium, är Vinci Energies gemensamma internationella varumärke när det gäller industri. Detta varumärke består av över 300 affärsenheter i 38 länder som arbetar både lokalt men också globalt. Våra affärer görs så nära våra kunder som möjligt, där varje affärsenhet drar nytta från sitt nätverk. I norden har vi sex affärsenheter anslutna till Actemiums nätverket.

  • Actemium Industri Stenungsund
  • Actemium Automation Stenungsund
  • Actemium Service Management
  • Emil Lundgren Industri
  • Processkontroll
  • Processkontroll Elektriska

Actemium Industri Stenungsund tillhandahåller el och instrument installationer för industri och anläggning. Huvudsegment är ”Kemi”, ”Energi”, ”Olja &Gas”, ”Papper och Massa”, ”Raffinaderi” och ”Vatten”.

Actemium Automation Stenungsund tillhandahåller automationslösningar för industri och anläggning. Huvudsegment är” Vatten” och ”Infrastruktur, rörliga broar och slussar”.

Actemium Service Management tillhandahåller el, energi och klimatservice för industriella anläggningar. De arbetar över alla våra industriella segment.

I norden har vi valt att behålla de lokala varumärkena på tre av våra affärsenheter som ingår i Actemiums nätverket, Emil Lundgren Industri, Processkontroll och Processkontroll Elektriska då dessa är starka och välkända på vår nordiska marknad.

Ta reda på mer