VINCI Energies Nordic förvärvar Conductor AS

VINCI Energies Nordic stärker sin verksamhet inom industrisegmentet genom förvärv av Conductor AS.

Strategi att växa

VINCI Energies Nordic har som strategi att växa inom el- och instrumentområdet inom industrisegmentet. Förvärvet av Conductor AS är ytterligare ett steg i den riktningen. Den 12 juli signerades förvärvet och vi är väldigt glada att få välkomna Conductor AS till VINCI Energies Nordic.

Conductor som aktiebolag grundades 2007 och har genom åren vuxit till ett starkt, väletablerat och välkänt varumärke inom industrin, både i Sarpsborg och kringliggande områden.

Conductor AS har runt 37 anställda. Verksamheten, som styrs av Jon Ottar Ellefsen och Arnfinn Orvid, har sin bas inom elinstallation och industriservice. Omsättningen är runt 50-55 miljoner NOK.

Conductor AS kommer att kvarstå som självständigt bolag. Bolaget kommer att organiseras i affärsenheter och kommer att vara organiserade under VINCI Energies Nordics industrigrupp som leds av Jonas Klarén.

Det finansiella övertagandet sker från den 1 juli 2017.

Vid frågor kontakta undertecknade.

Vi välkomnar alla anställda på Conductor AS till VINCI Energies Nordic.

Åke Thimfors
VD Vinci Energies Nordic

Jon Ottar Ellefsen
VD Conductor AS

Tillbaka till listan Nästa