VINCI Energies förvärv av Eitech-koncernen godkänt av konkurrensmyndigheten

VINCI Energies är nu formell ägare av 100 procent av de bolag och resurser som ingår i Eitech-koncernen.

Expension i Norden

VINCI Energies är nu formell ägare av 100 procent av de bolag och resurser som ingår i Eitech-koncernen. Detta efter att konkurrensmyndigheten i Sverige har godkänt köpet som offentliggjordes den 8 november 2017.

“Vi är glada att fullt ut kunna välkomna Eitech in i Vinci Energies koncernen. Tillsammans med Eitech kommer vi att kunna expandera samt bredda vårt utbud av tjänster i Norden, säger Åke Thimfors”, VD Vinci Energies Nordic.

 

Om VINCI Energies

I en värld som är i ständig förändring, fokuserar VINCI Energies på anslutningar, prestanda, energieffektivitet och data för att påskynda utbyggnaden av nya tekniker och stödja två stora förändringar: digitaliseringen och energitransformeringen. Med starka regionala rötter och agil organisationsstruktur så ökar VINCI Energies affärsenheter tillförlitligheten, säkerheten och effektiviteten av energi-, transport- och kommunikationsinfrastruktur, fabriker och byggnader.

2016: €10.2 miljarder i omsättning // 64,500 anställda // 1600 affärsenheter // 52 länder

www.vinci-energies.com

Om VINCI

Vinci är en global aktör inom koncessioner och konstruktion, med över 183,000 anställda i cirka 100 länder. Vi konstruerar, finansierar, bygger och driver infrastruktur och anläggningar som bidrar till förbättringar i vardagen och mobilitet för alla. Eftersom vi tror på helhetslösningar, utöver ekonomiska och finansiella resultat, åtar vi oss att stödja miljö- och socialt arbete. Och eftersom våra projekt ligger i allmänhetens intresse, anser vi att det är avgörande för affärsverksamheten att nå ut till alla våra intressenter och engagera dem i en dialog. VINCIs mål är att skapa långsiktigt värde för sina kunder, aktieägare, anställda och partners samt för samhället i stort.

www.vinci.com

Föregående Tillbaka till listan Nästa