VINCI Energies är partner för Initiatives-Cœurs segelbåt

VINCI Energies har tecknat ett sport- och välgörenhetspartnerskap med Initiatives-Cœurs segelbåt.

VINCI Energies är partner för Initiatives-Cœurs segelbåt

Målet med projektet, som inleddes 2012 tillsammans med Mécénat Chirurgie Cardiaque*, är att rädda barn födda med hjärtdefekter som inte kan opereras i sina hemländer. Segelbåtens deltagande i högprofilerade segeltävlingar och finansieringen från partners har lett till en stark medierapportering och därmed ökat allmänhetens kännedom om Mécénat Chirurgie Cardiaque* och dess verksamhet. Initiatives-Coeur har möjliggjort 127 barnoperationer under de senaste fem åren.

VINCI Energies partnerskap är utformat för att stödja projektet genom att öka båtens prestanda, uppmärksamma syftet med projektet och därmed rädda fler barns liv.

Utöver själva sportprojektet, så var det mänskliga äventyret det som ledde till beslutet att sponsra projektet. Syftet är dubbelt, att hjälpa Mécénat Chirurgie Cardiaque* att rädda barn vilket speglar Vinci Energies värderingar; solidaritet och ansvarstagande, och att hjälpa Sam Davies, en brittisk ingenjör som blivit seglare.

VINCI Energies är Initiatives-Cœurs tredje sponsor, tillsammans med Initiatives.fr och K-Line. Vårt engagemang i projektet ger Initiatives-Cœur-teamet de resurser som behövs för att förbättra segelbåtens prestanda och målet är att stödja Sam Davies till nästa Vendée Globe, ett non-stop solo-race runt jorden utan assistans, som startar under senare delen av 2020.

*Mécénat Chirurgie Cardiaque erbjuder barn med hjärtfel i fattiga länder att få behandling i Frankrike, när vården saknas i hemlandet på grund av brist på tekniska eller ekonomiska resurser. Barnen bor hos volontärfamiljer och behandlas på 12 sjukhus i Frankrike. Välgörenhetsorganisationen har vårdat 3000 barn sedan starten 1996.

Föregående Tillbaka till listan Nästa