Processkontroll Elektriska AB

Processkontroll Elektriska, tillhandahåller tjänster inom el- och tele-installation, elkonstruktion och automation.

processkontroll elektriska

Huvudsegment är ”Kemi”, ”Energi”, ”Olja &Gas”, ”Raffinaderi” och ”Landanslutningar”. Processkontroll Elektriska grundades 2001 och införlivades i VINCI Energies Nordic koncernen 2012. Processkontroll Elektriska erbjuder ett brett register av tjänster på områdena  Engineering, Installation och Underhåll. Största vikten ligger på högspänningsanläggningar för industri och infrastruktur.

Ta reda på mer