Processkontroll AB

Processkontroll, tillhanda håller tjänster inom el, automation, styr och reglerteknik.

processkontroll_ab_brands

Huvudsegment är ”Kemi”, ”Energi”, ”Olja &Gas”, ”Papper och Massa”, ”Raffinaderi” och ”Kärnkraft”. Processkontroll grundades 1970 och införlivades i VINCI Energies Nordic koncernen 2012. Processkontroll erbjuder ett brett register av tjänster på områdena Engineering, Installation och Underhåll. Största vikten ligger i fältinstallation inom processtyrning på områden som instrumentinstallation, klenrörsinstallation, kabelförläggning, pneumatikinstallationer samt byggnation av analys och automationsskåp. Till detta erbjuder Processkontroll instrumenttekniker inom löpande underhåll, kalibrering, felsökning, reparation och idrifttagning. Samt ventiltekniker inom löpande underhåll, provtryckning, täthetskontroll, reparation och idrifttagning av de flesta på marknaden förekommande ventiltyperna.

Ta reda på mer