Omexom

Omexom är VINCI Eneriges varumärke för arbete inom hela värdekedjan inom energidistribution. 200 av VINCI Energies bolag använder i dag Omexom som varumärke. Huvuddelen av dessa bolag finns i Europa, men även på Nya Zeeland, i Mocambique och i Brasilien. Totalt finns Omexom representerat i 32 länder och växer stadigt.

Samlad omsättning för Omexom-bolagen är över 30 miljarder NOK (2018).

Den 21 januari 2019 blev Infratek i Sverige, Norge och Finland samt Eitechs kraft- och järnvägsverksamhet Omexom. 

Omexom har kunskap och kompetens inom hela värdekedjan av energidistribution. Det kan handla om produktion inom vattenkraft, vindkraft eller solenergi, montage, effektivisering och underhåll av högspänningslinjer, kraftkablar, transformatorstationer, omformare, smarta elnät, gatubelysning, laddningsstationer för elbilar och elbussar eller lagring av energi.

Hälsa, miljö och säkerhet har högsta prioritet inom Omexom. Innovation och best practice delas tvärs över affärsenheter, och anpassas till lokala behov. Detta är genomgående i Omexoms verksamhet, inklusive särskilda säkerhetsdagar och löpande utveckling av säkerhets- och kvalitetsrutiner.

Ta reda på mer