Inac Process

INAC Process installerar samt levererar system och instrument till industri- och processanläggningar, där det ställs höga krav på drift- och personsäkerhet samt miljö.

 

Med mer än 40 år i branschen är INAC Process en ledande aktör inom instrument- och processmontage. Vi är en oberoende leverantör av system/instrumentering och har god kompetens av alla tongivande produkter från globala instrumentleverantörer. Vi opererar i ett internationellt segment och levererar lösningar inom ett brett spektrum från projektledning och projektgenomförande till leverans av utrustning, montage och service.

Våra montörer och tekniker har god kompetens inom installation av mätande instrument i processer, fältutrustning, korskoppling, pneumatik, klen- och skyddsrör samt fältbussar. Vi levererar även tjänster inom materialval, skåptillverkning, fiberkontaktering hot-melt, lim, svets och crimp samt tillhörande tester vanlig dB-mätning samt OTDR.

Ta reda på mer