Axians

Axians är VINCI Energies varumärke tillägnad informations- och kommunikationsteknik (IKT). Varumärket stöder sina kunder - företag, offentlig sektor, företag och tjänsteleverantörer - från IT-infrastruktur och tjänster till digital omvandling.

axians_ict

Axians är ett internationellt varumärke specialiserat inom ICT – Information and Communication Technology. I en ständigt vaken och allt mer uppkopplat värld behöver IT-lösningar och kommunikationsinfrastruktur vara under konstant utveckling. Med styrkan av ett team av över 400 IT- och Telecom-specialister i Norden och ett internationellt nätverk med 9000 medarbetare globalt, hjälper Axians företag, offentliga verksamheter, operatörer och systemleverantörer att designa, implementera, drifta samt förvalta smarta ICT-lösningar i framkant. Allt för att förenkla och effektivisera IT och Kommunikation för våra kunder och hjälpa dem i deras digitala transformation.

Axians kundnärhet och branchexpertis gör det möjligt att fullt ut förstå kundernas affärsutmaningar och behov. Axians rådgivande experter, arkitekter, integrations-, drift och förvaltningsteam stöttar er och utvecklar tjänster för att omvandla teknik till smarta affärslösningar för ökat mervärde och produktivitet.

Axians vänder sig till företag och organisationer som ställer högsta tänkbara krav på kundservice, specialistkunnande, tillgänglighet och ICT-system som fungerar 24/7 365 dagar om året. Oavsett om ICT skall hanteras hos kunden, i Axians egna datacenter eller i det publika molnet. Med två egna datacenter med en infrastruktur i framkant och världens största molnleverantörer i ryggen, har Axians startat en resa för att bli Nordens främsta leverantör av Hybrida ICT-lösningar.
.

Ta reda på mer