Våra affärsområden

VINCI Energies distribuerar sina kompetenser inom fyra affärsområden: infrastruktur, industri, tjänstesektor och ICT.

Industri

industryFrån konstruktion till implementering, driftsättning och underhåll, designar vi på VINCI Energies Nordic integrerade lösningar och tjänster för våra kunder.

Vi utför eldistribution, industriell övervakning och kontroll, PLC, mekaniska system; samt industriellt underhåll och tillhörande tjänster.

Några av våra viktigaste segment inom industri är;

 • Fordon
 • Kemi
 • Energi
 • Kärnkraft
 • Olja och gas
 • Papper och Massa
 • Raffinaderi
 • Vatten
 • Infrastruktur, öppningsbara broar och slussare
 • Landanslutningar, sjöfart.

Service

services_sectorI nya installationer och renoveringar, kan VINCI Energies Nordic affärsenheter genomföra hela skalan av inre utrustning som gör det möjligt för byggnader inom tjänstesektorn att möta de mest krävande standarder för energieffektivitet.

Energi- och kommunikationsnät, uppvärmning, säkerhet, fastighetsautomationssystem, upptäckande av brand och skyddsarbete, både inom energieffektivisering och anläggningsförvaltning är några av våra kompetenser;

Förekommande segment inom Service är:

 • EL
 • Data & Tele
 • Konstruktion
 • Programmering och Service

ICT

ictVINCI Energies Nordic erbjuder ett omfattande utbud av ICT-lösningar och tjänster, så som:

Design och implementering av ICT-infrastruktur: konstruktion av nätverk för operatörer inom telekommunikation och företag, datacenter och IT-säkerhet.

Drift och support av ICT-infrastruktur. Outsourcing och drift av IT-system såväl i molnet, hos kunden eller i Vincis datacenter, det vill säga Hybrida lösningar.

Leverans och implementering av applikationslösningar: affärssystem, analyser och informationsutbyte.

Viktiga segment inom ICT är;

 • Cloud & Datacenters
 • Telecom infrastructures
 • Digital Workspace
 • Enterprise Networks
 • Business Applications

Ta reda på mer