VAD VI GÖR

I en värld i ständig förändring fokuserar VINCI Energies på installationer, prestanda, energieffektivitet och IT för att påskynda utvecklingen av ny teknik och stödja två stora förändringar: den digitala transformationen och energiomställningen.

Våra Affärsområden

VINCI Energies distribuerar sina kompetenser inom fyra affärsområden: infrastruktur, industri, tjänstesektor och ICT.

Läs mer

Våra varumärken

För att bättre stödja våra kunders multi-site och multi-tekniska projekt, har vi utvecklat varumärken som förenar...

Läs mer
 

VINCI Energies distribuerar sitt tjänsteutbud genom att bygga på båda sina traditionella lokala varumärken rotade i sina respektive geografiska områden och på globala varumärken som är bekanta för marknaden.

Actemium

Actemium är Vinci Energies internationella varumärke inom industrella processer.

Läs mer

Emil Lundgren

Emil Lundgren är ett varumärke inom VINCI Energies Nordic och en av Sveriges ledande elinstallatörer

Läs mer

Inac Process

INAC Process installerar samt levererar system och instrument till industri- och processanläggningar.

Läs mer

Axians

Axians är VINCI Energies varumärke inom informations- och kommunikationsteknik (ICT).

Läs mer

Eitech

Med specialistkompetens inom elteknik levererar Eitech allt från projekt och helhetslösningar till löpande servicetjänster.

Läs mer

Omexom

Omexom är VINCI Eneriges varumärke för arbete inom hela värdekedjan inom energidistribution.

Läs mer