VINCI Energies värderingar

De mänskliga värderingar som kännetecknar VINCI Energies är solidaritet, tillit, entreprenörskap, ansvar och autonomi.

valeurs vinci energiesDet är respekten för dessa värderingar som säkerställer VINCI Energies fortlevnad, bortom rent ekonomiska hänsynstagande. Genom att män och kvinnor i gruppens affärsenheter handlar enligt våra värderingar så bidrar de till VINCI Energies servicekultur och affärsmodell. De är också en inspiration för gruppens policy för socialt och miljömässigt ansvar.

Att börja arbeta på VINCI Energies innebär att bidra till våra resultat vilket förbättrar vardagen genom att förbereda för framtiden. Att arbeta med oss är att dela våra värderingar.

Autonomi

Vi tillåter talanger att utvecklas genom att ge varje enskild medarbete och affärsenhet frihet att ta egna initiativ. Affärsenheterna identifierar sina egna utvecklingsstrategier och har befogenhet att implementera dem i enlighet med koncernens kultur. Denna självständighet stärker deras förmåga att agera snabbt och kreativt i direktkontakt med kunder. Detta är VINCI Energies styrka.

Jag är autonom i mitt arbete. Jag planerar min dag, köper utrustning och gör min egen fakturering. Jag är ansvarig för allt! Det är verkligen spännande.

Simon, Serviceelektriker, Actemium, Sverige

Ansvar

Vår framgång beror på våra medarbetares ansvarstagande på samtliga nivåer i organisationen, oberoende av deras position. Alla medarbetare är ansvariga för sina projekt inför kollegor, kunder och affärsenheter.

Som projektledare var jag från början ansvarig för en grupp på 5 personer och cirka 10 leverantörer, trots att jag just avslutat mina studier!

Wojciech, Projektledare, Axians, Polen

Entreprenörskap

Vi erkänner varje individs förmåga att ta initiativ, utvärdera risker, förutse och uppnå framgång. Detta ger oss möjlighet att utveckla våra projekt.

Vad jag framför allt tycker om är den handlingsfrihet som jag har och de utbildningar jag kan gå. Detta är hur du utvecklas, lär dig nya saker och når mål.

Menno, Konsult, Actemium, Nederländerna

Tillit

Vi väljer att arbeta i en anda av tillit för varandra. Tillit är något som ges, förtjänas, belönas och gör det möjligt för människor att arbeta tillsammans i vetskapen om att de kan räkna med varandra.

Jag började arbeta som montör på VINCI Energies för 11 år sedan. Min affärsenhetschef litade på mig och befordrade mig till arbetsledare. Idag är jag projektledare.

Fabien, Projektledare, Citeos, Frankrike

Solidaritet

Solidaritet är mer än bara en princip, vilket är synligt genom vårt nätverk: kunskap, aktiviteter och resurser delas inom gruppen för att öka effektiviteten och förmågan att agera snabbt.

Naturligtvis ville jag dela min kunskap med andra. Det är därför jag ägnar tid åt utbildning. Solidaritet gör det bästa av varje medarbetares potential och utvecklar kompetenser som är viktiga för gruppens värderingar.

José Antonio, Arbetsledare, Tecuni, Spanien

Solidaritet uttrycks också av konsekvenserna av de anställda i det civila samhället. De kan bidra genom VINCI Corporate Foundation för staden tillsammans med intresseorganisationer som är involverade i införande genom den ekonomiska aktiviteten.

Läs mer