VINCI Energies i Sverige

Beskrivning av VINCI Energies i de nordiska länderna.

I en värld i ständig förändring erbjuder VINCI Energies Nordic tjänster som stödjer utvecklingen inom områdena: digitalisering och energiomställning. Våra globala och lokala varumärken Actemium, Axians, Omexom, Emil Lundgren, Conductor, Eitech, Inac Process, Processkontroll och Processkontroll Elektriska erbjuder ett brett utbud av tjänster inom våra affärsområden industri, service och ICT.

Vi är organiserade i autonoma affärsenheter för att vara nära kunden och lyhörda för den lokala marknaden. Samtidigt har vi tillgång till ett nätverk över hela världen. Vi tillhör VINCI Energies som i sin tur tillhör VINCI med 200.000 anställda i över hundra länder.

 

Learn more