VINCI Energies i Norden

Beskrivning av VINCI Energies i de nordiska länderna.

I en värld i ständig förändring erbjuder VINCI Energies tjänster som stödjer utvecklingen inom områdena: digitalisering och energiomställning. Våra globala varumärken Actemium, Axians, Omexom och lokala varumärken Conductor, Emil Lundgren, Eitech och INAC Process erbjuder tillsammans ett brett utbud av tjänster inom våra affärsområden industri, infrastruktur, service och ICT.

Vi är organiserade i autonoma affärsenheter för att vara nära kunden och lyhörda för den lokala marknaden. Samtidigt har vi tillgång till ett nätverk över hela världen. Vi tillhör VINCI Energies som i sin tur tillhör VINCI med närmare 220.000 anställda i över 120 länder.

Ta reda på mer