Säkerhet och förebyggande arbete på arbetsplatsen: vårt “noll olyckor” mål

Risken att falla, risker relaterade till el eller hanterande av maskiner, bilolyckor samt övriga risker skall minimeras. Medvetenheten varje dag hos varje medarbetare är väsentlig för att undvika olyckor på arbetsplatsen och för att förebygga arbetsrelaterade sjukdomar. Vinci Energies har ett åtagande att erbjuda alla medarbetare en säker arbetsmiljö.

safetyVårt åtagande om en säker arbetsplats stöds av ledningen på alla nivåer och innebär noga uppföljning och engagemang av våra affärsenhetschefer och deras arbetsmiljöarbete, samt en policy och utbildning för att skapa säkerhetsmedvetenhet hos alla anställda.

Det är absolut nödvändigt att alla arbetar tillsammans för att skapa en säkerhetskultur. Beteendebaserade säkerhetsmetoder stödjer vårt arbete med att ytterligare minska frekvensen och svårighetsgraden av olyckor på arbetsplatsen.

Säkerhet på arbetsplatsen: Vinci Energies förhållningssätt

Ute på fältet har vår topprioritering ”noll olyckor” inneburit flera aktivitetsplaner:

  • ett program för att välkomna nyanställda till våra arbetsställen.
  • bygga medvetenhet för efterlevnad av att bära personlig skyddsutrustning
  • genomförande av riskbedömningar och interna revisioner
  • utbildningsprogram via Vinci Akademin
  • kommunikationsprogram för att informera, etablera dialog och se till att erfarenhetsutbyte sker.
  • trafiksäkerhetsprogram: Programmet fastställdes på europeisk nivå för att förbättra förares beteenden bakom ratten. Detta program inkluderar verktyg och förarkort.
  • VINCI Innovation Award: sker varje år, Vinci belönar den bästa idén från våra medarbetare. Inom flera kategorier uppmärksammar säkerhetsbelöningen idéer som gör det möjligt att öka säkerheten på våra arbetsplatser.

Ett årligt event för säkerhet på våra arbetsplatser

För att sporra medvetenhet hos alla medarbetare, för att uppmuntra mer debatt och hantering av hälsofrågor på arbetsplatsen organiserar Vinci Energies på alla affärsenheter en årlig aktivitet. Under en vecka träffas alla medarbetare och diskuterar säkerhet och hälsofrågor tillsammans i grupp.