Om VINCI Energies

Vid nästan varje ögonblick i ditt liv drar du nytta av bidrag från VINCI Energies. Vi bidrar till en föränderlig värld genom att ansluta infrastruktur, byggnader och industrianläggningar till informations- och energisystem för att förbättra ditt liv varje dag.

I en värld som är i ständig förändring, fokuserar VINCI Energies på anslutningar, prestanda, energieffektivitet och data för att påskynda utbyggnaden av nya tekniker och stödja två stora förändringar: digitaliseringen och energitransformeringen. Med starka regionala rötter och agil organisationsstruktur så ökar VINCI Energies 1600 affärsenheter tillförlitligheten, säkerheten och effektiviteten av energi-, transport- och kommunikationsinfrastruktur, fabriker och byggnader.

 

 

VINCI Energies: decentraliserad organisation – gemensamma värderingar

vinci energies

VINCI Energies tillämpar en decentraliserad affärsmodell som bygger på entreprenörskap och nätverk för all sin expertis i nära samarbete med kunder för att skapa värde dag för dag.

Verksamma i 53 länder världen över finns våra 1600 affärsenheter inom infrastruktur, industri, tjänstesektorn och informations – och kommunikationstekniken (ICT).

De är organiserade kring fem internationella varumärken –  Omexom, Citeos, Actemium, VINCI Facilities och Axians – utöver varumärken med en mer lokal identitet.

Våra affärsenheter har en gemensam företagskultur och gemensamma värderingar, trots mångfalden av verksamheter, affärsområden och strukturer. Den grundläggande organisationen och affärsprinciperna förblir således identiska för samtliga affärsenheter i koncernen.

Styrkan av att vara en del av VINCI-gruppen

VINCI-gruppen är en global aktör inom bygg- och koncessionssektorn.

Läs mer