Förstärk dina färdigheter

Utbildning, rörlighet och vidareutveckling: VINCI Energies bidrar till din karriär.

formation-vinci-energies1Speciellt uppmärksammar vi karriärprojekt och utveckling av färdigheter. Samtliga medarbetare har regelbundna tillfällen för att diskutera sina mål och sin vidareutveckling med sina chefer.

Under dessa medarbetarsamtal utvärderas det gånga året och nya mål sätts för kommande år, utbildningsbehov, karriärmöjligheter samt möjlig mobilitet diskuteras.

Utbildning inom VINCI Energies

Vi förser dig med utbildning under varje steg i arbetslivet och betraktar detta som en väsentlig investering. Det är alltid affärsenheten inom gruppen som stärker sin position och förbereder sina team på nuvarande och kommande utmaningar. Under 2015, genomfördes nära en miljon utbildningstimmar inom Vinci Energies.

Vinci akademin, hjärtat av våra utbildningsmål.

formationVarje år, genomförs nära 700 utbildningstillfällen via koncernens Akademi. Runt 10 000 medarbetare deltar på dessa utbildningar. Akademin står för nära 15% av de utbildningar som genomförs inom koncernen varje år. Lokaliserat i Montesson, med en lokalyta på 1200 m2 genomförs utbildningar för utbildare från hela Europa. Akademins nätverk omfattar hela världen: Sverige, England, Nederländerna, Tyskland , Spanien, Portugal, Brasilien, Indonesien, Marocko…

Akademin listar mer än 120 skräddarsydda instruktörsledda eller e-learning utbildningar inom en mängd olika områden vilka omfattar hela Vinci Energies kompetens- och verksamhetsområden. Dessa utbildningsprogram är frukten av utbyten mellan interna och externa experter som säkerställer utbildningarnas innehåll under hela utbildningsprogrammen. En del av våra utbildningar hålls av medarbetare inom Vinci Energies: Projektledare, säkerhetschefer, direktörer, administrativ personal, etc. Denna kunskapsöverföring är kärnan i Vinci Energies kultur.

Rörlighet: en möjlighet att utvecklas

developpement-des-competences1Alla anställda har möjlighet att utveckla sin karriär. Vinci Energies uppmuntrar samtliga anställda att uttrycka sina önskemål och många karriärmöjligheter kan erbjudas: rörlighet inom våra 1600 affärsenheter, nya arbetsmiljöer, olika verksamheter, nya ansvarsområden, etc. Inom Vinci Energies vårdar vi rörlighet och nätverkande av kompetens och bidrar till utbyte och spridning av konstruktiva idéer. Ett framgångsrikt mobilitetsprojekt gynnar alla berörda parter.

För att möta nuvarande och framtida utmaningar i en ständigt föränderlig ekonomisk, teknisk och organisatorisk miljö, måste du förutse förändringar och förbli agil. Långsiktig satsning på att utveckla män och kvinnors färdigheter i varje skede av sitt yrkesverksamma liv är av stor betydelse för VINCI Energies och för varje affärsenhet. Det är anledningen till att VINCI Energies Academy är en viktig del i utbildningspolitiken inom koncernen. Den är inte avsedd att tillfredsställa alla utbildningsbehov för affärsenheterna, men målet är att sprida företagets kompetens och värderingar genom att bevara och vårda kulturarvet i VINCI Energies, genom att utveckla de yrkesmässiga och personliga färdigheterna för att till fullo behärska och genomföra "fundamentet " och för att dela kunskap och kapitalisera de erfarenheter som gjorts genom utbyten mellan lärare och deltagare.

Eddy Vandersmissen Director of the VINCI Energies Academy, VINCI Energies, Montesson

Läs mer