Hållbarhet

Mer intelligent, mer rörlig, mer uppkopplad och mer hållbar: Världen utvecklas varje dag. VINCI Energies genomför många projekt som bidrar till att förbättra vardagen och forma morgondagens värld.

Manifest VINCI

Som ett integrerat koncessions- och byggföretag designar, finansierar, bygger och driver VINCI infrastruktur- och anlägg...

Läs mer