Elajos VD och koncernchef, Jonas Kihlberg, tar en nyckelroll inom VINCI Energies i Sverige

VINCI Energies förstärker sin leding. Den 1 september tillträder Jonas Kihlberg, idag VD och koncernchef för Elajo, som Direktör för VINCI Energies Building solution i Sverige.

 

  • Det är verkligen kul att Jonas Kihlberg väljer att ansluta sig till VINCI Energies. Jonas kompletterar oss väl med sin kompetens och erfarenhet samt goda kontaktyta inom branschen. Han får nu en nyckelroll i vår strävan att stärka vår marknadsnärvaro och att fortsätta utveckla vårt tjänsteutbud, säger Åke Thimfors, VD VINCI Energies Nordic.

Tack vare en decentraliserad affärsmodell uppbyggd på entreprenörskap och ett starkt nätverk för sin expertis i 53 länder världen över är VINCI Energies väl rustade för att möta framtidens utmaningar inom energiomställning och digital transformation.

  • Med spänning och tilltro ser jag fram emot att axla en betydande roll i den framgångsrika resa som de lokala och globala varumärkena inom VINCI Energies nu genomför, konstaterar en förväntansfull Jonas Kihlberg, som den 1 september tillträder som Direktör inom VINCI Energies i Sverige.

För mer information:
Åke Thimfors, VD VINCI Energies Nordic, tfn +46 73 520 00 37, e-post: athimfors@vinci-energies.com

Föregående Tillbaka till listan