VINCI Energies Nordic

Omexom stärker sin marknadsposition – etablerar sig i Norden

Infratekgruppen (Norge, Sverige och Finland) och Eitech Engineering är från och med 21 januari, en del av Omexom, VINCI Energies varumärke och nätverk för energiöverföring genom hela värdekedjan.

+

Eitech installerar Centralen, en betydande etapp av Västlänken i Göteborg

Eitech har tecknat kontrakt med NCC Sverige AB avseende ansvar för samtliga tekniska installationer i delprojekt Centralen, en betydande etapp av Västlänken i Göteborg.

+

VINCI Energies förvärv av Eitech-koncernen godkänt av konkurrensmyndigheten

VINCI Energies är nu formell ägare av 100 procent av de bolag och resurser som ingår i Eitech-koncernen.

+

Här finns vi

VINCI Energies Nordic finns representerade på 12 orter

+

Affärsområden

VINCI Energies distribuerar sina kompetenser inom fyra affärsområden: infrastruktur, industri, tjänstesektor och ICT.

+

VINCI Energies värderingar

De mänskliga värderingar som kännetecknar VINCI Energies är solidaritet, tillit, entreprenörskap, ansvar och autonomi.

+

Jobba hos VINCI Energies

Jobba hos oss och utnyttja din talang till fullo.

+

Våra prestationer

Upptäck våra prestationer runt om i världen.

+

Årsredovisning 2016

Tillgänglig för nedladdning.

+

Louis Vuitton Foundation

Två av VINCI Energies affärsenheter deltog i projektet för Louis Vuitton Foundation.

+

Våra kontor runt om i världen

VINCI Energies Group finns i 51 länder runt om i världen.

+