VINCI Energies Nordic

Elajos VD och koncernchef, Jonas Kihlberg, tar en nyckelroll inom VINCI Energies i Sverige

VINCI Energies förstärker sin leding. Den 1 september tillträder Jonas Kihlberg, idag VD och koncernchef för Elajo, som Direktör för VINCI Energies Building solution i Sverige.

+

Premiär för VINCI Energies på Elfack 2019, Göteborg

El- och energibranschen står idag inför ett spännande utvecklingsskede och en betydande omställningsfas. Där det finns möjligheter att uppmärksamma samt frågetecken att räta ut.

+

Omexom stärker sin marknadsposition – etablerar sig i Norden

Infratekgruppen (Norge, Sverige och Finland) och Eitech Engineering är från och med 21 januari, en del av Omexom, VINCI Energies varumärke och nätverk för energiöverföring genom hela värdekedjan.

+

Här finns vi

VINCI Energies Nordic finns representerade på 12 orter

+

Affärsområden

VINCI Energies distribuerar sina kompetenser inom fyra affärsområden: infrastruktur, industri, tjänstesektor och ICT.

+

VINCI Energies värderingar

De mänskliga värderingar som kännetecknar VINCI Energies är solidaritet, tillit, entreprenörskap, ansvar och autonomi.

+

Jobba hos VINCI Energies

Jobba hos oss och utnyttja din talang till fullo.

+

Våra prestationer

Upptäck våra prestationer runt om i världen.

+

Årsredovisning 2016

Tillgänglig för nedladdning.

+

Louis Vuitton Foundation

Två av VINCI Energies affärsenheter deltog i projektet för Louis Vuitton Foundation.

+

Våra kontor runt om i världen

VINCI Energies Group finns i 51 länder runt om i världen.

+