VINCI Energies i Norden

Beskrivning av VINCI Energies i de nordiska länderna och nyckeltal.

Inom VINCI Energies Nordic verkar vi genom våra globala och lokala varumärken och är organiserade i autonoma affärsenheter inom norden.

Vi på VINCI Energies Nordic distribuerar, utrustar och driver vi projekt där vi kan optimera energi, inom elinstallationer och ICT.

Koncernen har totalt ca 1100 anställda med huvudkontor i Göteborg. VINCI Energies Nordic tillhör VINCI Energies koncernen som erbjuder sina kunder en bred räckvidd av tjänster inom energi- och informationsteknologi i 52 länder med ca 60 000 anställda.

30

1 100

1,4

Affärsenheter och 5 varumärken Anställda i Norden Miljarder kr i intäkter under 2016

 

Ta reda på mer